Video

Team CHÍ TÂM JAV độ xe như thế nào để tranh giải boss tại Trường Đua 2K

Cùng Xem Team Chí Tâm JAV đã độ xe như thế nào để đua giải Boss Cúp tại trường đua 2k.

Hằng tuần ad sẽ làm 1 clip về các clb đến sân các bạn cmt tên clb để ad liên hệ nhé.

► SUBSCRIBE đăng ký kênh Youtube Trường Đua 2k: https://bit.ly/2YWrknv

► FanPage Trường đua 2k: https://www.facebook.com/truongdua2k/

Video

Exciter Full 62 dáng cao tranh boss cờ tại Trường Đua 2K

Exciter full 62 dáng cao tranh boss cờ tại Trường đua 2K Clb Hoàng 79 Racing Team tham gia tranh boss cờ.

Hằng tuần ad sẽ làm 1 clip về các clb đến sân các bạn cmt tên clb để ad liên hệ nhé.

► SUBSCRIBE đăng ký kênh Youtube Trường Đua 2k: https://bit.ly/2YWrknv

► FanPage Trường đua 2k: https://www.facebook.com/truongdua2k/